top of page

HİZMETLERİMİZ

SİZLER İÇİN NELER YAPABİLİRİZ.

01.

PLANKOTE - APLİKASYON

Mimari projeye esas oluşturulacak olan, plankote ve aplikasyon işlemi.

02.

İFRAZ - TEVHİD

Arsa veya arazilerin cins değişikliği işlemi ve bu değişiklik sonrasında ayırma veya birleştirme işlemi.

03.

YOLATERK - İHDAS

Arsa ve arazilerin imar planına esas oluşturulacak yolaterk ve yoldan ihdas işlemi.

04.

HALİHAZIR HARİTA

İmar planına esas, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli halihazır harita yapımı.

05.

SAYISALLAŞTIRMA

Çeşitli paftaların sayısal ortamda işlenme işlemi.

06.

ALT YAPI HİZMETLERİ

Alt yapı çalışmalarında uygulanacak haritacılık hizmetlerinin tümü.

"Türk mühendislerin alnında, Cumhuriyet istikbalini aydınlatan ışık parlar."

Mustafa Kemal Atatürk

bottom of page